EU-Azerbaijan: Implementation of the ENP in Azerbaijan Progress in 2013

EU-Azerbaijan: Implementation of the ENP in Azerbaijan Progress in 2013 The EU-Azerbaijan political dialogue in 2013 was intense. Commissioner Štefan Füle visited Baku in May and visits were made to Brussels by President Ilham Aliyev in June, by the Deputy Foreign Minister in April and December, by the Speaker of Parliament in June and by the Minister of Economic Development in August. The EU Special Representative (EUSR) for the South Caucasus and the Crisis in Georgia, and... Read More

(Azerbaijani) Yaz vaxtına keçidin iqtisadi tərəfləri

Yaz vaxtına keçidin iqtisadi tərəfləri Martın 30-da Azərbaycanda saatların əqrəbləri bir saat irəli çəkildi. Saat əqrəblərinin irəli və ya geri çəkilməsi əksər inkişaf etmiş ölkələrdə o cümlədən Avropa dövlətlərində tətbiq edilir. Yay və ya qış vaxtına keçid iqtisadi, psixoloji və tibbi faktorlar ilə bağlı olsa da krimanal hadisələrə qarşı mübarizə tədbiri kimi də tətbiq edilir. İqtisadi baxımdan bu qərarların əsas... Read More