MEDİADA İQTİSADİYYAT XƏBƏRLƏRİNİN MƏZMUN VƏ ANLATIMINA DAİR ANALİZ

MEDİADA İQTİSADİYYAT XƏBƏRLƏRİNİN MƏZMUN VƏ ANLATIMINA DAİR ANALİZ Media siyasətdə, iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də media hakimiyyətlərin bölgüsü sistemində icra, qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti ilə yanaşı dördünücü hakimiyyət kimi göstərilir. Yəni, media cəmiyyətdə “dördüncü hakimiyyət” funksiyası rolunu oynamaqdadır. Azərbaycanda “dördüncü hakimiyyət”in mövcud durumuna... Read More