Azərbaycanda Ünvanlı Sosial Yardım Proqramı: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirməsi və Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri

Azərbaycanda Ünvanlı Sosial Yardım Proqramı: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirməsi və Təkmilləşdirilməsi İstiqamətləri

Hər bir ölkədə aztəminatlı ailələrin yoxsulluqla üzləşməsinin qarşısını almaq və sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif sosial proqramlar həyata keçirilir. Belə proqramlar əhatə etdiyi əhaliyə görə iki növə ayrılırlar; ünvanlı və universal. Əgər birinci tip sosial proqramlarda əhali müəyyən kompleks meyarlara cavab verdiyi təqdirdə yardım ala bilirsə, universal xarakterli sosial tədbirlərdə belə bir seçim mexanizmi yoxdur – ailə və fərdin əmək haqqından asılı olmayaraq o, ehtiyacı olan sosial yardımdan faydalana bilir (Baldok və başqaları 2012).

Tam Hesabatı Buradan Yükləyə Bilərsiniz

Leave A Comment