Elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin Azərbaycanda istifadəsinin təşviqi

Elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin Azərbaycanda istifadəsinin təşviqi

Müasir texnologiyanın inkişaf etdiyi və ətraf mühitin mühafizəsinin daha da aktuallaşdığı bir dövrdə alternativ yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrinin əhəmiyyəti artmaqdadır. Əgər XX əsrdə alternativ yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrindən bəhs etmək reallıqdan uzaq görünə bilərdisə, artıq bu cür avtomobillər müasir nəqliyyatın əsas tərkib hissələrindən birinə çevrilməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, 2015-ci ildə qəbul edilən Paris BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasında elektriklə çalışan bütün növ avtomobillərin istifadəsinin genişləndirilməsi ən mühüm məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. Sazişin bu sahədə qarşıya qoyduğu başlıca məqsəd dünya üzrə elektriklə çalışan 4-təkərli avtomobillərin sayının 2030-cu ilədək 100 milyona çatdırılmasıdır (Beynəlxalq Enerji Agentliyi, 2016).

Tam mətni buradan yükləyin

Leave A Comment