Azərbaycanda işsizlikdən sığorta sistemi: sosial müdafiənin yeni mexanizmi kimi

Azərbaycanda işsizlikdən sığorta sistemi: sosial müdafiənin yeni mexanizmi kimi

Azərbaycanda işsizlikdən sığorta mexanizminin tətbiqinə yenicə başlanılması (1 yanvar 2018-ci il) və bu istiqamətdə hüquqi bazanın, icra mexanzimlərinin yaxın keçmişdə formalaşdırılması səbəbindən əhatəli qiymətləndirmə aparılmayıb. Bu tədqiqatın məqsədi qeyd edilən istiqamətdə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, müsbət və mənfi məqamlarının üzə çıxarılması, çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə tövsiyyələrin hazırlanmasıdır. Tədqiqat zamanı ilk olaraq işsizlikdən sığorta sisteminin hüquqi əsasları təhlil ediləcək. Daha sonra isə mövcud şərtlərin əhalinin sosial müdafiəsinə gələcək təsir imkanları, əmək bazarına təsirləri, sığorta sisteminin işsizlik sürəsinə təsiri imkanları qiymətləndiriləcək. Eyni zamanda işsizlikdən sığorta haqlarında yararlanma imkanları, əmək bazarında mövcud infrasturukturun sistemə çıxış imkanlarına təsiri kimi məqamlar da araşdırmanın əsas suallarına daxildir.

Tam Mətni Buradan Yükləyin

Leave A Comment