Pensiya təminatı sistemi: qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin sosial-iqtisadi əsası kimi

Pensiya təminatı sistemi: qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin sosial-iqtisadi əsası kimi

Gizli məşğulluq müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm problemlərindən birinə çevrilib. Beləki, iqtisadi fəal əhalinin əhəmiyyətli hissəsi qeyri-rəsmi əmək bazarının iştirakçısına çevrilib. Əmək bazarının mövcud vəziyyəti müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərlə izah edilə bilər. Biz isə hesab edirik ki, əsas problem mövcud məşğulluq siyasəti və sosial müdafiə mexanizmləri qeyri-rəsmi məşğulluğu təşviq edən mühüm faktorlardır.

Tam mətni buradan yükləyin

Leave A Comment