Azərbaycanda biznes mühiti: yeni vergi və fiskal siyasətin iqtisadi aktivliyə təsirlərinin qiymətləndirilməsi

Azərbaycanda biznes mühiti: yeni vergi və fiskal siyasətin iqtisadi aktivliyə təsirlərinin qiymətləndirilməsi

Vergi sistemi müasir iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün mühüm alətlərdən biridir. Təkmil vergi siyasəti bir tərəfdən alıcılıq gücünü dolayısı ilə məcmu tələbi, digər tərəfdən isə biznesin xərclərini, mənfəət normasını, qiymət siyasətini dəstəkləməklə iqtisadi artım tempinin arzuolunan səviyyəyə çatdırılması, müəssisələrin maliyyə-təsərüfat fəaliyyətinin dayanıqlığının təmin edilməsini hədəfləməlidir. Məhz bu səbəbdəndir ki, vergi siyasəti qlobal səviyyədə daim təkamüldədir. Eyni zamanda vergiləndirmə hökumət üçün gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi mexanizmi rolunu oynayır.

Tam Mətni Buradan Yükləyin

Leave A Comment