Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi: Müqayisəli Təhlil

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi: Müqayisəli Təhlil

Azərbaycanın müstəqillik qazanması onun həm qonşu ölkələrlə, həm də, dünya ölkələri ilə iqtisadi, həmçinin xarici ticarət əlaqələrinin artmasına təkan verdi. Ən əsası isə, müstəqillikdən sonra Azərbaycan dünyada müstəqil iqtisadi və hüquqi subyekt kimi tanınmağa başladı. Lakin, ilk illərdə keçmişdə mövcud olmuş bir sıra əlaqələrin itirilməsi səbəbindən iqtisadiyyatın  bütün sferalarında olduğu kimi, ticarət sahəsində də böhran prosesləri getməyə başladı.  Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid də ölkə iqtisadiyyatına bir sıra çətinliklər yaratmağa başladı. Ən böyük çətinliklərdən biri isə, təkcə başqa ölkələrlə hansı məhsul və ya xidmət növünün ticarətini aparmaqla bağlı deyil, həm də nə istehsal etməklə bağlı idi.  Bu istiqamətdə təkcə Azərbaycan deyil, bütün keçmiş Sovet ölkələri çətinliklərlə üzləşməli oldular…Tam Məqaləni Buradan Yükləyin

Leave A Comment