İpoteka almaq üçün yaddaş kitabçası

Ipoteka almaq üçün yaddaş kitabçası

Fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

•    Kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir;

•    Kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına verilməlidir;

•    İpoteka predmeti yalnız mənzil və ya fərdi yaşayış evi ola bilər;

•    Kreditin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 80%-dən çox olmamalıdır;

•    İpoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox olmamalıdır;

•    Borcalanın (birgə borcalanın) və onun ailəsinin həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə üzvünün saxlanılması üçün xərc ölkə üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumundan az götürülə bilməz.

•    Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır;

•    Kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olunmalıdır;

•    İpoteka ilə yüklü edilən daşınmaz əmlak AİF tərəfindən təsdiq olunmuş siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair müqavilə bağlamış müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilməlidir;

•    İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır;

•    Kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;

•    İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır;

•    Həyat sığorta müqaviləsi. Birgə borcalanların həyat sığortası onların ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin xüsusi çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və birgə borcalanların həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka krediti məbləğindən az olmamalıdır;

•    AİF tərəfindən müəyyən olunan digər tələblər.

 

İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən aşağıdakı şəxslərin istifadə etmək hüququ vardır:

1.    Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər:

–    şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları);

–    Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları);

–    məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs;

–    üç ildən az olmayan müddətdə dövlət qulluqçusu işləyən şəxs;

–    elmlər namizədi və ya doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;

–    idman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxslər (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçıları (I, II və III yerlər);

2.    üç ildən az olmayan müddətdə hərbi xidmətdə olan (müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçulardan başqa), eləcə də ehtiyata və istefaya buraxılmış Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları.

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 41.0.6-cı, 41.0.7-ci, 41.0.8-ci, 41.0.10-cu, 42.0.3-cü, 42.0.4-cü və 42.0.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallarda ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi qulluqçulara ipoteka krediti üzrə güzəştlər şamil olunmur.

Qeyd: İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən istifadə etmək hüququ olan hər bir ailə (şəxs) bu güzəştlərdən yalnız bir dəfə istifadə edə bilər.

 

İpoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri Şərtlər

 

Adi ipoteka kreditləri Güzəştli ipoteka kreditləri

Maksimal  məbləğ      50 000 AZN   50 000 AZN

Maksimal illik faiz dərəcəsi    8%       4%

Maksimal müddət      25 il     30 il

İlkin ödəniş     20%     15%

 

 

İPOTEKA KREDİTİNİN ALINMASI ÜÇÜN TƏQDİM OLUNMALI ƏSAS SƏNƏDLƏR

 

•  İPOTEKA KREDİTİNİN ALINMASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Borcalanın (birgə borcalanın) şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və sənədin surəti.

Nikahın bağlanması (və ya boşanma) barədə şəhadətnamə (sənədin surəti).

Borcalanla (birgə borcalanla) birgə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər (sənədlərin surəti)

Borcalanın (birgə borcalanın) yetkinlik yaşına çatmamış ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələri və ya doğum haqqında şəhadətnamələri (sənədlərin surəti)

Borcalanın (birgə borcalanın) əmək müqaviləsi və ya onun iş yerinin kadrlar idarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əmək kitabçasının surəti.

Borcalanın (birgə borcalanın) gəlirlərini təsdiq edən sənədlər (əsas və əgər varsa, əlavə iş yerindən arayış və s.).

İpoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı.

•  İPOTEKANIN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN  TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış) və texniki pasport (tələb olunduqda).

İpoteka predmetinin digər öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini və məhdudiyyət olmadığını təsdiq edən sənəd.

İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatda olanlar haqqında arayış.

İpoteka predmetinin ipotekaya qoyulmasına və məhkəmədənkənar qaydada satılmasına dair ərin/arvadın, ipoteka predmetində qeydiyyatda olan digər yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin notariat orqanlarına təqdim olunan razılığının surəti. İpoteka predmetinin mülkiyyətçisi yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olduqda, onun maraqları çərşivəsində səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının razılığının surəti.

•  İPOTEKANIN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN SONRA TƏQDİM OLUNMALI SƏNƏDLƏR

İpoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) və ipoteka kağızının əsli və onların dövlət qeydiyyatından keçməsini təsdiqləyən sənədlər.

Borcalanın həyatın ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsinin və ipoteka predmetinin sığortalanmasını və sığorta ödənişlərinin ödənildiyini təsdiqləyən sənədlər.

Alınmış yaşayış sahəsinin alqı-satqı müqaviləsinin surəti.

Yaşayış sahəsinin satıcısının (fiziki şəxslər üçün) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.

•  BORCALAN FƏRDİ SAHİBKAR OLDUQDA ƏLAVƏ OLARAQ TƏQDİM OLUNMALI SƏNƏDLƏR

Sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməsi haqqında şəhadətnamə (surəti).

Vergi orqanları tərəfindən qəbul olunmuş gəlir vergisi və ya sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi.

•  BORCALAN GÜZƏŞTLİ KATEQORİYAYA AİD OLDUQDA ƏLAVƏ OLARAQ TƏQDİM OLUNMALI SƏNƏDLƏR

Borcalanın güzəştli kateqoriyaya aid olmasını təsdiq edən sənəd.

Qeyd: Təqdim olunmuş sənədlərin surətləri notarial qaydada təsdiqlənməlidir.

İpoteka kreditini əldə etmənin ardıcıl mərhələləri:

Ipoteka kreditini almaq istəyən şəxs təsdiq edilmiş şərtlərə müvafiq olaraq öz imkanlarını qiymətləndirməlidir.

İpoteka kreditlərinin şərtlərinə cavab verən şəxslər müvvəkil kredit təşkilarlarına  müraciət edərək ilkin qiymətləndirmədən keçməlidirlər.

Kreditin anderraytinqi, bu mərhələdə müraciət edən şəxsin təqdim etdiyi sənədlər əsasında ipoteka kreditini qaytarmaq qabliyətini həmçinin ipoteka qoyulan əmlakın dəyərini və vəziyyətini qiymətləndirməsi həyata keçirilir. Nəticədə kredit təşkilatı kredit almaq istəyən şəxsə kreditin verilməsinə və ya verilməməsinə son qərar verir.

İpoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi, bu mərhələdə zəruri sənədlər toplanılır, kredit, ipoteka və sığorta müqavilələri imzalanılır və qanunvericiliyə uyğun qaydada təsdiq edilir və yaranan hüquqlar Dövlət qeydiyatına alınır.

Kreditin verilməsi.

Kredit üzrə öhdəliklərin icrası – müəyyən edilmiş ödəmə qrafikinə uyğun olaraq kredit alan şəxs kredit üzrə ödənişlərini apar

 

İpoteka krediti təklif edən bankların siyahısı

 

“Bank Standard” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1005, Azərbaycan pr. 4

Telefon: (+994 12) 497 10 70 / 497 10 71

Faks: (+994 12) 497 20 94 / 498 07 78

E-mail: bank@bankstandard.com

Veb sayt: http://www.bankstandard.com

 

“Bank Respublika” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1000, Xaqani küç., 4

Telefon: (+994 12) 598 08 00

Faks: (+994 12) 598 08 80

E-mail: info@bankrespublika.az

Veb sayt: http://www.bankrespublika.az

 

“Texnikabank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1069, Atatürk pr., 1107

Telefon: (+994 12) 447 77 44

Faks: (+994 12) 447 44 22

E-mail: info@texnikabank.az

Veb sayt: http://www.texnikabank.az

 

 

“Xalq” Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1073, İnşaatçılar pr., 22L

Telefon: (+994 12) 404 43 43

Faks: (+994 12) 404 43 34

E-mail: mail@xalqbank.az

Veb sayt: http://www.xalqbank.az

 

“Dəmirbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1008, Qarabağ küç., 31

Telefon: (+994 12) 444 71 30

Faks: (+994 12) 444 71 30

E-mail: demir@azerdemiryolbank.az

Veb sayt: http://www.demirbank.az

 

“Azəriqazbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1073,Landau küç., 16

Telefon: (+994 12) 497 50 17 / 510 06 50

Faks: (+994 12) 498 96 15

E-mail: agbank@agbank.az

Veb sayt: http://www.agbank.az

 

“Gəncəbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Gəncə şəh., AZ 2000, Atatürk pr., 260

Telefon: (+994 22) 56 03 44 / 56 81 96

Faks: (+99422) 56 23 66

E-mail: office@gandjabank.az

Veb sayt: www.gandjabank.az

 

“AtaBank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1010, Ş. Bədəlbəyli küç., 102

Telefon: (+994 12) 497 87 00

Faks: (+994 12) 498 74 47

E-mail: atabank@atabank.com

Veb sayt: http://www.atabank.com

 

“PAŞA Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1005, Y. Məmmədəliyev küç., 15

Telefon: (+99412) 496 50 00

Faks: (+99412) 496 50 10

E-mail: office@pashabank.az

Veb sayt: http://www.pashabank.az

 

“Bank Avrasiya” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1000, Nizami küç., 70

Telefon: (+994 12) 598 85 85

Faks: (+994 12) 598 03 07

E-mail: info@bankavrasiya.az

Veb sayt: http://www.bankavrasiya.az

 

“Kapital Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1014, Fizuli küç., 71

Telefon: (+994 12) 493 66 30

Faks: (+994 12) 493 79 05

E-mail: office@kapitalbank.az

Veb sayt: http://www.kapitalbank.az

 

“Bank of Azerbaijan” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1022, H.Sarabski küç., 657

Telefon: (+99412) 499 70 00

Faks: (+99412) 499 70 10 / 499 70 07

E-mail: office@bank.az

Veb sayt: http://www.bank.az

 

“Zaminbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1014, Füzuli küç., 59

Telefon: (+994 12) 498 81 05 / 498 82 94

Faks: (+994 12) 493 41 90

E-mail: info@zaminbank.az

Veb sayt: www.zaminbank.az

 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1005, Nizami küç., 67

Telefon: (+994 12) 493 00 91 / 498 91 27

Faks: (+994 12) 493 40 91 / 498 91 28

E-mail: ibar@ibar.az

Veb sayt: http://www.ibar.az

 

“Muğanbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1052, A. Rəcəbli küç 21 B

Telefon: (+994 12) 598 35 11 / 564 20 35;

Faks: (+994 12) 564 21 35

E-mail: mail@muganbank.az

Veb sayt: http://www.muganbank.az

 

“UniBank”  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1022, Rəşid Behbudov küç., 57

Telefon: (+994 12) 498 22 44

Faks: (+994 12) 498 09 53

E-mail: bank@unibank.az

Veb sayt: http://www.unibank.az

 

“Turanbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1000, İ.Qutqaşınlı küç., 85

Telefon: (+99412) 497 25 11/92, 510 79 11/22

Faks: (+99412) 497 25 77

E-mail: office@turanbank.az

Veb sayt: http://www.turanbank.az

 

“AFB Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1073, İ.Qutqaşınlı küç., 112

Telefon: (+99412) 565 65 65

Faks: (+99412) 565 65 90

E-mail: info@afb.az

Veb sayt: www.afb.az

 

“KredoBank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1014,  S.Rəhimov küç.,185

Telefon: (+99412) 498-94-37; 495-93-03; 495-84-52

Faks: (+99412) 498-42-35

E-mail: bank@kredobank.az

Veb sayt: www.kredobank.az

 

“Bank of Baku” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan:    Azərbaycan, AZ1069, Bakı şəhəri, Atatürk pros., 42

Telefon:    (+994 12) 447 00 55

Faks:    (+994 12) 498 82 78

E-mail:    office@bankofbaku.com

Veb sayt:    http://www.bankofbaku.com

 

“Bank Silk Vey” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı ş., AZ 1000, Nizami küç.,86

Telefon: (+994 12) 598 04 12

Faks: (+994 12) 596 28 25

E-mail: info@banksilkway.az

Veb sayt: www.banksilkway.az

 

 

Bank “BTB”  Acıq Səhmdar Cəmiyyəti

Unvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ1073, Parlament pros.,500-cu məh. 4B.

Telefon: (+994 12) 492 20 20

(+994 12) 437 02 20

Faks: (+994 12) 437 03 02

E-mail: info@btb.az

Veb sayt: http://www.btb.az

 

 

“Nikoyl” İnvestisiya Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyov küç., 27

Telefon: (+994 12) 498 19 81

(+994 12) 497 29 72

Faks: (99412) 497 33 79.

E-mail: bank@nikoil.az

Veb sayt: http://www.nikoil.az

 

 

“Qafqaz İnkişaf Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Bakı şəhəri, Ə.Naxçivani küç. 25, bina 2.

Telefon: (+994 12) 497-51-52 / 505 85 15 Faks: (+994 12) 505 85 15

E-mail: office@cdb.az

Veb sayt: www.cdb.az

 

 

“NBCBank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Bakı şəhəri, Şahin Mustafayev küçəsi 27/21.

Telefon: (+994 12) 514 01 16

(+994 12) 514 01 17

Faks: (99412) 566 94 78

E-mail: info@forexample.info

Veb sayt: www.nbcbank.az

 

 

 

“Amrahbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Səfərov küçəsi, 10

Telefon: (+994 12) 497 88 60,

(+994 12) 497 88 61

(+994 12) 497 88 62

Faks: (99412) 497 88 63

E-mail: info@amrahbank.az ;  info@amrahbank.com

Veb sayt: www.amrahbank.com

 

 

 

“Ekspressbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1130, Əcəmi Naxçıvani küç. 21

Telefon: (+994 12) 561 22 88

Faks: (+994 12) 561 26 88

E-mail: info@expressbank.az

Veb sayt: http://www.expressbank.az

 

Adi və sosial ipoteka krediti almaq üçün AİF tərəfindən müəyyən olunmuş sığorta şirkətlərinin siyahısı

“Azərsığorta” Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti

Ünvan: Bakı ş., AZ 1108, Ibrahimpaşa Dadaşov küç. 60

Telefon: (+994 12) 561 6841

Faks: (+994 12) 561 6881

Veb sayt: www.azersigorta-az.com

 

“Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1007, Azadlıq pr. 87

Telefon: (+994 12) 440 0707 / 440 0797 / 440 0798 / 440 0730

Faks: (+994 12) 440 07 30

E-mail: office@alfa.az

Veb sayt: www.alfa.az

 

“Atasığorta” ASC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Ş. Bədəlbəyli küç. 102

Telefon: (+994 12) 510 40 58,59,93

Faks: (+994 12) 449 81 41

E-mail: office@atasigorta.az

Veb sayt: www.atasigorta.az

 

 

“Atəşgah” Birgə Səhmdar Sığorta Şirkəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., İçərişəhər, Sabir küç. 3

Telefon: (+994 12) 497 8182

Faks: (+994 12) 497 81 82

E-mail: office@ateshgah.com

Veb sayt: www.ateshgah.com

 

 

“Başak-İnam” Birgə Səhmdar Sığorta və Təkrarsığorta Şirkəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1001, B. Sərdarov küç. 15, m.4A

Telefon: (+994 12) 497 06 34 / 497 37 00

Faks: (+994 12) 493 71 82

Veb sayt: www.bi.com.az

 

“Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh.,  AZ 1065, , C.Cabbarlı küç., 40C

Telefon: (+994 12) 596 22 02

Faks: (+994 12) 596 22 12

E-mail: iic@iic.az

Veb sayt: www.iic.az

 

“AXAMBASK” Səhmdar Sığorta Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., H.Aslanov küçəsi 80/9

Telefon: (+99412) 596 72 60 / 498 91 90

Faks: (+99412)  598 10 62

Veb sayt: www.axambask.az

 

“Paşa Sığorta” ASC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., L. Tolstoy küç., 170

Telefon: (+994 12) 598 18 03,04,05,06

Faks: (+994 12) 598 1807

E-mail: office@pasha-insurance.az

 

“Standard İnsurance” Məhdud Məsuliyyətli Sığorta Şirkəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Ş. Bədəlbəyli küç., 94

Telefon: (+994 12) 497 37 60 / 598 37 60

Faks: (+994 12) 598 5102

E-mail: office@standardinsurance.az

Veb sayt: www.standardinsurance.az

 

“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1095, Xəqani küç., 25

Telefon: (+99412) 598 81 81

Faks: (+99412) 598 81 82

E-mail: office@bakisigorta.az

Veb sayt: www.bakisigorta.az

 

“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., H.Əliyev prospekti, 106A

Telefon: (+99412) 598 00 66 / 514 90 06,07,08

Faks: (+99412) 514 87 79

E-mail: mail@xalqsigorta.az

Veb sayt: www.xalqsigorta.az

 

“Az Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., İ.qutqaşınlı küç., 99.1

Telefon: (+99412) 497 34 30

Faks: (+99412) 497 89 59

E-mail: info@azinsurance.az

Veb sayt: www.azinsurance.az

 

“Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Sarabski küç.,657-ci məh.

Telefon: (+99412) 499 66 44

Faks: (+99412) 499 67 99

E-mail: office@qarant.az

Veb sayt: www.qarant.az

 

“A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., L.Tolstoy küç., 172

Telefon: (+99412) 498 56 51

Faks: (+99412) 498 56 51

E-mail:  insurance@a-group.az

Veb sayt: http://www.a-group.az

 

 

“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Acıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., İçərişəhər, Sabir küç. 3

Telefon: (+994 12) 492 87 80

Faks: (+994 12) 492 87 80

E-mail: life@ateshgah-life.com

Veb sayt: www.ateshgah.com

 

 

 

“Rəvan Sığorta” Acıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan:  Azərbaycan, Bakı şəh., M.Nərimanov küç., məh. 2054

Telefon:  (+994 12) 448 33 13

Faks:       (+994 12) 448 33 23

E-mail:     info@revansigorta.az

Veb sayt: www.revansigorta.az

 

 

 

“Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, AZ1030, Bakı şəhəri, Babək pros., 38A

Telefon:    (+994 12) 424 32 32

Faks:    (+994 12) 424 32 34

E-mail:    office@meqasigorta.az

Veb sayt: www.meqasigorta.az

 

 

“PAŞA Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, Bakı AZ1154, Nərimanov r-nu, Mayakovski küçəsi,15

Telefon:    (+994 12) 567-32-36

Faks:    (+994 12) 567-32-39

E-mail:    office@pasha-life.az

Veb sayt: www.pasha-life.az

 

 

“İpək yolu Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan:   Azərbaycan, AZ1010, Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva pros., 55

Telefon:   (+994 12)  598 38 50

Faks:    (+994 12) 598 38 02

E-mail:  azasigorta@azalsigorta.com

Veb sayt: www.azalsigorta.com

 

 

“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, AZ1022, Bakı şəhəri, R.Behbudov, 71

Telefon:    (+994 12) 441 40 00

Faks:    (+994 12) 441 40 00

E-mail:    office@qala.az

Veb sayt: www.qala.az

 

“Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: Azərbaycan, AZ1130, Bakı şəhəri, Binəqədi şosesi, 3066/168 B

Telefon:    (+994 12) 990

Faks:    (+994 12) 990

E-mail:    office@butasığorta.az

Veb sayt: www.butasigorta.az

 

Adi və sosial (güzəştli) kredit almaq üçün müraciət edilən qiymətləndirici şirkətlərin siyahısı

“AzİntellektServis” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, AZ1000 Ə.Quliyev küçəsi, ev 140

Telefon: (+994 12)  493 78 57

Faks: (+994 12) 493 36 41

E-mail: office@azis.az

Veb sayt: www.azis.az

 

“İVC-Beynəlxalq Qiymətləndirmə Mərkəzi” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Təbriz küçəsi 92

Telefon: (+994 12) 567 07 58

Faks: (+994 12) 567 22 85

E-mail: info@valuation.az

Veb sayt: www.valuation.az

 

“Biləndər” firması

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ1000, Ü.Hacıbəyov küçəsi 24a

Telefon: (+994 12) 498 22 21

Faks: (+994 12) 498 22 22

E-mail: bilender@azerimail.net

Veb sayt:

 

“Koneko” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1000, Bül-bül prospekti 28

Telefon: (+994 12) 493 99 30

Faks: (+994 12) 493 99 30

E-mail: info@koneko.az

Veb sayt: www.koneko.az

 

“MBA LTD” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1026, M.Müşfiq küçəsi, məh. 501, ev 8A.mən.18,

Telefon: (+994 12) 510 86 65

Faks:

E-mail: info@mbagroup.az

Veb sayt: www.mbagroup.az

 

“VESCO” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospekti 3

Telefon: (+994 12) 437 58 94

(+994 12) 492 92 77

Faks: (+994 12) 492 92 88

E-mail: yusifov.m@vescc.az

Veb sayt: www.vescc.az

 

 

“REC -İnvest” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh., F.Ağayev küç., 556/557, ev Q, mən. 5

Telefon: (+994 12) 510 81 96

Faks: (+99412) 510 81 96

E-mail: recinvest@mail.ru

Veb sayt: www.recinvest.az

 

 

“Real Prays” MMC

Ünvan:    Azərbaycan, Bakı şəh.,  AZ 1011, H. Zərdabi küçəsi, 89

Telefon:  (+994 12) 447 03 38

Faks:    (+994 12) 434 01 69

E-mail:    info@realprays.az

Veb sayt:    www.realprays.az

 

 

“İNTEGRİS” MMC

Ünvan:    Azərbaycan, Bakı şəh.,  AZ 1072, Y. Bakuvi küçəsi, 27

Telefon:    (+994 12) 567 90 77

Faks:    (+994 12) 567 90 77

E-mail:    info@integris.az

Veb sayt:    www.integris.az

 

 

 

“Zafar M” MMC

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəh.,  Azadlıq prospekti 160, m.15

Telefon/Faks: (+994 12) 436 39 90

Mobil: (+994 70) 225 57 47

E-mail: info@zaferm.az

Veb sayt: www.zaferm.az

 

 

“Real Estate Services” MMC

Ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi

Telefon: (+994 12) 349 00 06 dax:- 101

Faks: (+994 12) 349 49 79

E-mail: realestateservices@gmail.com

 

Leave A Comment