2013-CÜ ilin yanvar-aprel aylarında iqtisadi və sosial inkişaf

2013-CÜ ilin yanvar-aprel aylarında iqtisadi və sosial inkişaf

Rəsmi Hesabat

2013-cü ilin dörd ayı ərzində ölkənin iqtisadi və sosial sahələrində bas vermiş dəyisiklikləri əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin inkisafını və eyni zamanda sosial məsələlərin uğurla həll edildiyini göstərir. İlin əvvəlindən keçən dörd ay ərzində 17.2 milyard manatlıq əlavə dəyər istehsal edilmis və 2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.8 faiz artmısdır. Ümumi daxili məhsulun 62.8 faizi məhsul istehsalı, 30.5 faizi xidmət sahələrində yaradılmıs, 6.7 faizi isə məhsula və idxala xalis vergilər təskil etmişdir.

Tam mətni burada yükləyin

Leave A Comment