Korrupsiyaya qarşı mübarizədə hökumət-vətəndaş əməkdaşlığı, ictimai məlumatlılığın artırılması və beynəlxalq təcrübəyə baxış

Korrupsiyaya qarşı mübarizədə hökumət-vətəndaş əməkdaşlığı, ictimai məlumatlılığın artırılması və beynəlxalq təcrübəyə baxış

Sağlam cəmiyyət və uğurlu idarəetmə modelinin formalaşdırılması, ictimai vəsaitlərin idarəedilməsində effektivliyin təmin edilməsi, hökumətin fəaliyyətinin legitimliyinin qorunması kimi mühüm amillər ölkədə və cəmiyyətdə korrupsiya və rüşvət ilə kompleks mübarizəni zamanın tələbinə çevirib. Hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizə lokal deyil, qlobal xarakter daşımaqdadır. Qloballaşan dünya təbii ki, müxtəlif cəmiyyətlərin daha sıx inteqrasiyasını tələb edir. Başqa sözlə, qlobal həyat tərzinin halqalarını təşkil edən cəmiyyət və yaxud dövlətin birində yaşanan problemlər digərinin inkişafına mənfi təsir edir, xüsusilə iqtisadi inteqrasiya və kapital axınında ciddi fəsadlara yol açır. Məhz bu səbəbdən korrupsiya ilə mübarizənin dünya miqyasında effektivliyinin və ölkələrin bu istiqamətdə əməkdaşlığının dərinləşdirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə 2004-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası qəbul edilib.

Hesabati aşağıdakı linkdən yükləyin:

Korrupsiyaya_Qarshi_Mubarize-Hesabati

Leave A Comment