İqtisadiyyatdakı yeni “yol xəritəsi”nin nəticələrini ən tez 3 ilə görə bilərik

İqtisadiyyatdakı yeni “yol xəritəsi”nin nəticələrini ən tez 3 ilə görə bilərik Dünyada gedən siyasi və iqtisadi proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətini artırmaq, idxaldan asılılığı azaltmaq, ixracyönümlü qeyri-neft iqtisadiyyatının əsaslı inkişafınıtəmin etmək, insan kapitalından səmərəli istifadə etmək kimi prioritet istiqamətlərin ön planaçəkilməsini zəruri edir. Admiral.az... Read More