(Azerbaijani) Yaz vaxtına keçidin iqtisadi tərəfləri

Yaz vaxtına keçidin iqtisadi tərəfləri Martın 30-da Azərbaycanda saatların əqrəbləri bir saat irəli çəkildi. Saat əqrəblərinin irəli və ya geri çəkilməsi əksər inkişaf etmiş ölkələrdə o cümlədən Avropa dövlətlərində tətbiq edilir. Yay və ya qış vaxtına keçid iqtisadi, psixoloji və tibbi faktorlar ilə bağlı olsa da krimanal hadisələrə qarşı mübarizə tədbiri kimi də tətbiq edilir. İqtisadi baxımdan... Read More