Pensiya təminatı sistemi: qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin sosial-iqtisadi əsası kimi

Pensiya təminatı sistemi: qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin sosial-iqtisadi əsası kimi Gizli məşğulluq müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm problemlərindən birinə çevrilib. Beləki, iqtisadi fəal əhalinin əhəmiyyətli hissəsi qeyri-rəsmi əmək bazarının iştirakçısına çevrilib. Əmək bazarının mövcud vəziyyəti müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərlə izah edilə bilər. Biz isə hesab edirik... Read More