Məlumatların toplanılması, statistik məlumatlar və tədqiqat işləri: Azərbaycanda mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Məlumatların toplanılması, statistik məlumatlar və tədqiqat işləri: Azərbaycanda mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Sosial siyasətin səmərəli fəaliyyəti və effektiv nəticə əldə etməsi üçün əhalinin mövcud sosial-iqtisadi durumu barədə dəqiq və səhih məlumatların mövcud olması vacibdir. Bu məqalədə ilk olaraq Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud əhaliyə... Read More