Biznes təlimlərində iştirak ilə bağlı

Biznes təlimlərində iştirak ilə bağlı ELAN Iqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (CESD), “Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi və Bolqarıstanın İqtisadi İnkişaf Mərkəzi (CED) Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən “Məsləhət xidmətləri vasitəsilə aqro-turizm, aqro-biznes... Read More

Biznesin inkişafı Bələdçisi

Biznesin inkişafı Bələdçisi Biznesin idarəedilməsi müasir çağrışlara uyğun olaraq çevik şəkildə dəyişməkdədir. İqtisadiyyatın fərqli sektorlarında rəqabətin gücləndirilməsi də məhz innovativ və çevik idarəetmə formalardan istifadəni alternativsiz etmişdir. Biznesin idarəedilməsi fəlsəfəsi məhz iqtisadi-rasional yanaşmaya əsaslanmaqla... Read More

Kulinariya Katoloqu

Kulinariya Katoloqu Kataloq “Məsləhət xidmətləri vasitəsilə aqro-turizm, aqro-biznes sahibkarlığın və ərzaq məhsullarının istehsalının təşviqi və yeni dəyər zəncirlərinin yaradılması və inkişafı” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin (CESD) ekspert qrupları tərəfindən hazırlanmışdır. Kulinariya... Read More

Satış Bacarıqlarının Artırılması Bələdçisi

Satış Bacarıqlarının Artırılması Bələdçisi Biznesin inkişaf istiqamətlərindən biri də satış imkanlarının genişləndirilməsi və bazara çıxışın tam təmin olunmasıdır. Satış, rəqabətqabiliyyətli mühitdə biznesdən xüsusi bacarıqlar tələb edir və istiqamətdə sahibkarların potensialının artırılması çox vacibdir. Çünki doğru satış... Read More

Marketing üzrə Bələdçi

Marketing üzrə Bələdçi Marketinq sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını və genişləndirilməsi üçün vacib şərtlərdən hesab olunur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, uğurlu biznes əsaslandırılmış marketinq siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan da, marketinq şirkətin bazarda mövqeyinin möhkəmləndirməsi, rentabelliyini... Read More

Sahibkarların fandreyzinq imkanları

Sahibkarların fandreyzinq imkanları Sahibkarlığın inkişafı fandreyzinq startegiyasının formalaşdırılması və maliyyənin cəlb edilməsi üzrə yeni mexanizmlərindən istifadəni tələb edir. Bu baxımdan, sahibkarlar üçün öz fəaliyyətlərini genişləndirmək üçün maliyyə resurslarını cəlb etməsi və bu istiqamətdə yeni maliyyə mənbələri tapması... Read More

Biznes Startap Bələdçəsi

Biznes Startap Bələdçəsi Müasir çağrışlara uyğun olaraq startapların formalaşdırılması və dəstəklənməsi Azərbaycanda da prioritet istiqamətlərdən hesab olunur. Bununla yanaşı, startaplar yeni biznes yanaşması olmaqla yanaşı eyni zamanda fərqli sahibkarlıq fəlsəfəsi əsasında fəaliyyətin qurulmasını tələb edir. Əfsanəvi qəhrəman adətən... Read More

Biznes Plan Kitabçası

Biznes Plan Kitabçası Sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq məhz biznes planın hazırlanmasından başlayır. Uğurlu sahibkarlıq fəaliyyəti əsaslandırılmış və sistemli biznes planın hazırlanmasından birbaşa aslıdır. Biznes planı adətən sahibkarlar üçün bir yol xəritəsi kimi də xarakterizə edirlər. Biznes Plan Kitabçanı Buradan Yükləyə Bilərsiniz  Read More

Mühasibat uçotu: bələdçi

Mühasibat uçotu: bələdçi Mühasibatlığı bəzən biznesin qan-damar sistemi də adlandırırlar. Müasir mühasibat proqramlarının öyrənilməsi və tətbiq edilməsi, bu sahədəki standartların tətbiq edilməsi sahibkarlıq subyektləri üçün vacib istiqamətlərdən hesab olunur. Mühasibat üzrə əl kitabçasını buradan yükləyin  Read More

İllik Hesabat

İllik Hesabat Hörmətli Seçicilərim və Həmyerlilərim, VI çağırış Milli Məclisin fəaliyyətə başlamasından 1 il ötür. 2020-ci ildə ölkə vətəndaşları və eləcə də biz – Füzuli rayonu sakinləri üçün ən yadda qalan hadisə, müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi oldu.... Read More