Fiskal və monetar siyasətə məzənnə kontekstindən baxış

Fiskal və monetar siyasətə məzənnə kontekstindən baxış

Valyuta hərraclarında tələb sürətlə artır, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyyatları azalır, pul bazası kiçilir. Bütün bunlar isə haqlı olaraq steykholderlərdə suallar doğurur: Məzənnə ilə bağlı hazırki status kvo qorunacaqmı? Regon ölkələrinin milli valyutalarında müşahidə edilən dəyərsizləşmə Azərbaycanın qeyri-neft ixracına necə təsir göstərəcək? Neftin hazırki qiymət səviyyəsi hökumətin fiskal və monetar siyasətində dəyişikliklərə səbəb olacaqmı? Bu araşdarmada qeyd edilən istiqamətdə son dinamika qısaca olaraq təhlil ediləcək, Mərkəzi Bankın pul və məzənnə siyasəti, hökumətin fiskal siyasəti valyuta bazarları kontekstindən gözdən keçiriləcək. Sadalanalarla yanaşı tədqiqatın sonunda hökumətin məzənnə siyasətinin yaxın və ortamüddətli dövr üçün mümkün senariləri əksini tapacaq.

Tam Məqaləni Buradan Yükləyin

Leave A Comment