Biznesin inkişafı Bələdçisi

Biznesin inkişafı Bələdçisi

Biznesin idarəedilməsi müasir çağrışlara uyğun olaraq çevik şəkildə dəyişməkdədir. İqtisadiyyatın fərqli sektorlarında rəqabətin gücləndirilməsi də məhz innovativ və çevik idarəetmə formalardan istifadəni alternativsiz etmişdir. Biznesin idarəedilməsi fəlsəfəsi məhz iqtisadi-rasional yanaşmaya əsaslanmaqla uzun müddətli dövr üçün planlaşdırma və strateji hədəfləri müəyyənləşdirməyə imkan verməlidir.

Biznes İnkişaf Bələdçisini Buradan Yükləyin

Leave A Comment