Marketing üzrə Bələdçi

Marketing üzrə Bələdçi

Marketinq sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını və genişləndirilməsi üçün vacib şərtlərdən hesab olunur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, uğurlu biznes əsaslandırılmış marketinq siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan da, marketinq şirkətin bazarda mövqeyinin möhkəmləndirməsi, rentabelliyini qoruyub saxlaması və istehlakçı davranışlarını öncədən proqnozlaşdırmaq baxımdan da çox vacib hesab olunur.

Marketinq üzrə bələdçini buradan yükləyin

Leave A Comment