Azərbaycan İqtisadiyyatı 2012-ci ildə

Azərbaycan İqtisadiyyatı 2012-ci ildə

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkənin inkişafını xarakterizə edən əsas makro göstərici-ümumi daxili məhsul istehsalı 2.2 faiz və ya müqayisəli qiymətlərlə 1.1 milyard manat artaraq 54.0 milyard manata çatmışdır. Ümumi daxili məhsulun 50.0 faizi sənaye sahələrində, 5.2 faizi kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatında, 9.2 faizi tikinti kompleksində, 8.4 faizi ticarət və pullu xidmət sahələrində, 5.5 faizi nəqliyyatda, 1.7 faizi rabitədə, 13.8 faizi digər xidmətlər və sosial sahələrdə yaradılmış, 6.2 faizi məhsula və idxala xalis vergilərin payına düşmüşdür.

Azerbaycan_iqtisadiyyati_2012

Leave A Comment