Layihə

  •“Azəbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları Liderlərinin Bacarıqlarının Artırılması” Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi, Kipr Menecment Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə

  •“İnstitusional Yardım”, Think Tank Fondu, Macarıstan

  •“Neft Tenderlərinin Monitorinqi” İctimai Şəffaflıq Fondu (PTF), ABŞ

  •“Azərbaycanda Təbii Resurs Menecmentinin Modelləşdirilməsi” Asiya İnkişaf Bankı (ADB)

  •”Yerli Hökümətlərdə Audit Sisteminin İnkişafı, Şəffaflıq və Hesabatlılığın artırılması”, LGI

  •Ameliorasiya və İrriqasiya Layihəsinin qiymətləndirilməsi, Yaponiya Hökümətinin dəstəyi ilə

  •Monitoring of Power Transmission Enhancement Project in Azerbaijan, supported by ADB NGO Forum

  •Azərbaycanda Neft Gəlirləri: Şəffaflıq, Hesabatlılıq and Səmərəlilik Problemləri, Açıq Cəmiyyət İnstitutu

  •Dövlət İdarəçiliyi Məqalələrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi, NISPAcee

  • “İctimai Xərcləmələrin İzlənməsi”

  • “Yerli Hökümətlərdə Audit İşi”, (LGI), İyul 01, 2007- Mart 01, 2008 

• “Yaxşı İdarəçilik və ”, Global Integrity, June 01, 2007- March 01, 2008 

• “Kənd Təsərrüfatı Sektorunun Monitorinqi”, BI Beynəlxalq Tədqiqat Qrupu, İyul 01, 2007- Aprel 15, 2008 

• “Dövlət Neft Fondunun Stategiyasının hazırlanması”, EITI, Aprel, 01, 2007- Dekabr 01, 2007. 

• Neft Gəlirləri Haqqında İctimai Maarifləndirmənin artırılması, İyul 01 2007, Mart 01, 2008 

• Cəmiyyət Arasında İctimai Maarifləndirmənin artırılması, Alman Marşal Fondu, Mart 01 2008, Yanvar 01, 2009 

• “Dövlət Xərcləmələri üzrə İctimai Məlumatlandırmanın artırılması”, ABŞ səfirliyi, İyul 01, 2007- Avqust 01, 2008

  • Müasir Ekonomiks kitabının tərcüməsi, NISPAcee, Fevral, 01, 2008- İyun, 01, 2008.